findyourmore_adhd#

לאן את רצה?

בחצי הדרך המטרה קרובה ורחוקה באותה המידה. מצד אחד עברתי דרך ארוכה בזמן כל כך קצר, מצד שני גם הזמן שנותר כל כך קצר והמשימה נראית בלתי אפשרית