שעת האמהות

גבירותיי הגנרליות

׳אמא, עדיין יש הפסקת אש?׳ שואלת מספר 2 שלי מדי כמה ימים כשהחדשות מתחממות, ׳בוודאי׳ אני עונה בטון בטוח ובידיעה פנימית שאין שום דבר בטוח במצב הנוכחי.

עושה שלום במרומיו

מתוך הזוועה עיני שוב נקרעות לרווחה ואני צועקת בלי קול ׳רק לא באמא שלהם! אל תיכנסו באף אמא יותר!
אמהות לא יכולות לשאת עוד תשמע התפילה – ׳רק שלא, רק לא. בבקשה׳.