מרתון תל אביב

אני? מרתוניסטית?

החלק שבאמת הפתיע אותי במרתון הראשון שלי היה שהצלחתי לזכור חלקים ניכרים ממנו אחרי שהוא נגמר. אז בשביל שאזכור גם בעתיד, הנה סיכום מרתון תל אביב