הנחומים

השכמה

הרגע הזה שהשעון המעורר מצלצל בארבע בבוקר לריצה, וברור לך שארבע זה ממש לא בוקר. שימי השעון בתפקיד חייו