תאונת שפשף וברח

למה לריב כשאפשר להתכסח? תשאלו כל רץ שנכנס לרץ אחר למסלול, או יותר גרוע מזה - תשאלו רץ שדרך פעם על המסלול של רוכבי האופניים

פציעות ותאונות הן דבר נפוץ אצל רצים, מעניין מתי חברות הביטוח יעלו על הפוטנציאל.

תגובות