Writing Gym

חדר כושר לאנשים כותבים.
15 תרגילי כתיבה חינמיים, אפקטיביים ומהנים

תרגיל הארמדיל

בתרגיל הזה נשתמש בחלק מאוד ספציפי באוצר המילים שלנו ונעשה שימוש בכוח ההומור לחיזוק שרירי הכתיבה

מורן מישל - סטוריטלינג, ניהול תוכן וקהילות

קווים לדמות

נרצה או לא נרצה, ברגע שאנחנו מפרסמים טקסט כולנו כותבים לאנשים, וכדי להצליח לכתוב למישהו באופן שיגע בו אנחנו צריכים לא רק להכיר את עצמנו היטב, אלא גם את הקורא

מורן מישל - סטוריטלינג, ניהול תוכן וקהילות

אסוציאציות

כמעט תמיד כשאנחנו מתחילים לכתוב על נושא אנחנו חושבים שאנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים לכתוב, אבל לפעמים אנחנו נתקעים ולפעמים המסר הולך לאיבוד ולפעמים לא באמת רואים את כל התמונה

מורן מישל - סטוריטלינג, ניהול תוכן וקהילות

פוקוס

בואו ננסה להשתמש במאורע כדי לכתוב את עצמנו ואת תחושותינו וגם כדי לבדוק איך אנחנו יכולים לשנות פוקוס בכתיבה

מורן מישל - סטוריטלינג, ניהול תוכן וקהילות

מה הסיפור?

אנחנו חיים ונושמים סיפורים. גם אם אנחנו לא מודעים לזה, כולנו מספרי סיפורים בעצם. בואו נגלה ממה מורכב הסיפור שלנו