מנקים ת׳שטח

הרגע הזה שאתם רוצים להכנס הביתה אחרי ריצת שטח מתישה ואז נזכרים שאתם לא גרים לבד

כבר נעלת נעלי ריצה ושכחת משהו בבית, האם להכנס ולהסתכן בהשארת ראיות או לחלוץ נעליים ולהסתכן ב… טוב, סתם עצלנות.

תגובות