להעלות נפחים בהדרגה

כמעט כל מי שרץ מכיר את הסיטואציה הבאה: הרגע שבו קיבלת אישור להירשם בפעם הראשונה למרוץ משמעותי

ובאותה נשימה כולנו מכירים גם את הרץ הגאון הראשון לציון, זה שיש לו את העצות הכי חכמות כי הוא קרא את כל הספרים, אבל עושה הכל בדיוק הפוך. אז הנה עצה: בדיוק מהחכמים האלה שימרו נפשותיכם, תהנהנו יפה, תטפחו להם על האגו ותרוצו לכם לדרככם, למה לכם להסתבך עם החכם באדם?!

תגובות