השכמה

הרגע הזה שהשעון המעורר מצלצל בארבע בבוקר לריצה, וברור לך שארבע זה ממש לא בוקר. שימי השעון בתפקיד חייו

נכון שבחרנו את זה, ונכון שזה התחביב ולא המקצוע שלנו, אבל הרגע הזה שהשעון מצלצל לקום ולצאת לריצה
לא נהיה יותר קל מפעם לפעם. לא ככה?!

תגובות